جامعة حورس, تؤمن أن الأحلام يمكن أن تتحقق وليس هناك مستحيل 

كلية طب الأسنان

  • Home
  • توزيع المقررات الدراسية
  • المستوى الثانى

المستوى الثانى

طباعة البريد الإلكتروني

Semester 1
 Code  Title D P CrH COH Prerequisite 
Total 9 14 5 19 24  
GBDS 211 Dental Biomaterials I 2 0 2 2 GBDS 111
GBDS 212 Oral Biology and Histology I 2 2 3 4 GBDS 117, GBDS 121
GBDS 213 Ethics in Dentistry  1 0 1 1 --
BCMS 214 General Microbiology and Immunology I 2 0 2 2 GBDS 113
PROS 215 Preclinical Removable Prosthodontics I 1 4 3 5 GBDS 121
REST 216 Preclinical Operative Dentistry I 1 4 3 5 GBDS 121
BCMS 217 Pharmacology I 2 0 2 2 --
BCMS 218 General Pathology 1 0 1 1 --
UMC 203 Information Technology 2 0 2 2 --

 


Semester 2
 Code  Title D P CrH COH Prerequisite 
Total 8 12 7  19 26  
GBDS 221 Dental Biomaterials II 2 2 3 4 GBDS 211
BCMS 222 General Pathology II 1 2 2 3 BCMS 218
BCMS 223 Pharmacology II 1 0 1 1 BCMS 217
OPED 224 Genetics, Growth, and Development 1 0 1 1 GBDS 113
OPED 225 Oral Epidemiology and Biostatistics 1 0 1 1 -
PROS 226 Preclinical Removable Prosthodontics II 1 4 3 5 PROS 215
REST 227 Preclinical Operative Dentistry II 1 4 3 5 REST 216
GBDS 228 Oral Biology and Histology II 1 2 2 3 GBDS 212
BCMS 229 General Microbiology and Immunology II 1 0 1 1 BCMS 214
UMC 204  Technical Report Writing 2 2  2 -